Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Share công thức Lightroom Màu Xám Khói dành cho. những bạn yêu thích tone màu theo phong cách cổ này.

Bộ ảnh bên dưới đã kèm ảnh gốc, các bạn tham khảo sử dụng nha.

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Công thức màu Xám Khói Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Chia sẻ công thức màu Xám Khói app Lightroom

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn